Tag Archives: Bons

5a emissió de préstecs i donacions

exemples-donacions

L’acció política i l’activitat d’ICV generen unes despeses a les que cal fer front. La nostra activitat política és extremadament austera, i suposa un gran esforç per a una organització amb recursos limitats. És per això que, perquè volem un finançament transparent, net, controlable, amb participació dels ciutadans i les ciutadanes, demanem l’ajuda directa de la gent, a través de préstecs personals i donacions.

 

  Fer una donació (aportació a fons perdut, no retornable) de 20€, 50 €, etc., amb un import màxim de 5.000€ per cada persona. Per fer una donació només cal que omplis aquest formulari.

 

2  Préstecs personals entre tu i ICV, amb les següents condicions:

  • Préstecs signats (amb un contracte) entre ICV i cada persona (física, no pot ser jurídica) que ho desitgi, per un import mínim de 500 € fins a un import màxim de 20.000 €.
  • El termini d’amortització (retorn) dels préstecs es fixa en 18 mesos, a comptar des de la data de signatura del corresponent contracte.
  • Es fixa un interès nominal del 3% en el total dels 18 mesos (equivalent a un 2% d’interès nominal anual), que es pagarà íntegrament al venciment dels préstecs; és a dir, als 18 mesos es retornarà el crèdit, més un 3% en concepte d’interessos, dels quals es retindrà l’import en concepte d’IRPF que fixi la normativa vigent (actualment el 19%). ICV liquidarà aquest import a l’AEAT i presentarà el corresponent imprès per ITP i AJD a l’ATC.
* Si estàs interessat en aquesta subscripció o vols ampliar-ne la informació, pots contactar amb nosaltres trucant a ICV Nacional: 93 301 06 12; o enviant un mail a Finances d’ICV (finances@iniciativa.cat).

El període de subscripció s’ha iniciat el 20 d’abril de 2016 i finalitzarà el 30 de novembre de 2016.