Avís Legal i de Seguretat

L’enviament de dades a través d’aquest formulari és segur, ja que està protegit per un sistema de seguretat SSL de 256 Bits, apte per a dispositius mòbils.

Enviant aquest formulari estàs acceptant que:

  • Aquesta donació no es realitza des d’organismes, entitats o empreses públiques.
  • Aquesta donació no es realitza des d’empreses privades que tenen contractes, presten serveis o realitzen obres per a les Administracions Públiques, organismes públics o empreses de capital majoritàriament públic.
  • Aquesta donació no es fa des de governs, organismes, entitats o empreses públiques extrangeres, o d’empreses relacionades directament o indirecta amb aquests.
  • El fons que estàs donant no t’han estat lliurats per part d’alguna persona o entitat amb l’objectiu que aquesta donació es pugui fer.
  • Mitjançant la introducció de les teves dades, estàs autoritzant expressament Iniciativa per Catalunya Verds per al tractament de les teves dades personals, que seran registrades en un fitxer titularitat d’Iniciativa per Catalunya Verds. La finalitat del fitxer és gestionar el cobrament de la donació i complir amb totes les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament de partits polítics.
  • Disposes dels drets d’accés, rectificació i cancelació respecte a aquestes dades; drets que podràs fer efectius adreçant-te a Iniciativa per Catalunya Verds, bé per correu postal a Passatge del Rellotge 3, 08002 Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a iniciativa@iniciativa.cat
  • Coneixes que el límit de les donacions procedents d’una mateixa persona, física o jurídica, és de 10.000€ per cada campanya electoral, segons la LGE.