foto04d

SUMA PER INICIATIVA!

La nostra organització és austera en la despesa, però necessitem fer front als costos econòmics que genera l’activitat política. És per això que volem un finançament transparent, net, controlable, amb participació dels ciutadans i les ciutadanes. I demanem l’ajuda directa de la gent, a través de les donacions.

 

5a emissió de préstecs i donacions

exemples-donacions

L’acció política i l’activitat d’ICV generen unes despeses a les que cal fer front. La nostra activitat política és extremadament austera, i suposa un gran esforç per a una organització amb recursos limitats. És per això que, perquè volem un finançament transparent, net, controlable, amb participació dels ciutadans i les ciutadanes, demanem l’ajuda directa de la gent, a través de préstecs personals i donacions.

 

  Fer una donació (aportació a fons perdut, no retornable) de 20€, 50 €, etc., amb un import màxim de 5.000€ per cada persona. Per fer una donació només cal que omplis aquest formulari.

 

2  Préstecs personals entre tu i ICV, amb les següents condicions:

  • Préstecs signats (amb un contracte) entre ICV i cada persona (física, no pot ser jurídica) que ho desitgi, per un import mínim de 500 € fins a un import màxim de 20.000 €.
  • El termini d’amortització (retorn) dels préstecs es fixa en 18 mesos, a comptar des de la data de signatura del corresponent contracte.
  • Es fixa un interès nominal del 3% en el total dels 18 mesos (equivalent a un 2% d’interès nominal anual), que es pagarà íntegrament al venciment dels préstecs; és a dir, als 18 mesos es retornarà el crèdit, més un 3% en concepte d’interessos, dels quals es retindrà l’import en concepte d’IRPF que fixi la normativa vigent (actualment el 19%). ICV liquidarà aquest import a l’AEAT i presentarà el corresponent imprès per ITP i AJD a l’ATC.
* Si estàs interessat en aquesta subscripció o vols ampliar-ne la informació, pots contactar amb nosaltres trucant a ICV Nacional: 93 301 06 12; o enviant un mail a Finances d’ICV (finances@iniciativa.cat).

El període de subscripció s’ha iniciat el 20 d’abril de 2016 i finalitzarà el 30 de novembre de 2016.

Avís Legal i de Seguretat

L’enviament de dades a través d’aquest formulari és segur, ja que està protegit per un sistema de seguretat SSL de 256 Bits, apte per a dispositius mòbils.

Enviant aquest formulari estàs acceptant que:

  • Aquesta donació no es realitza des d’organismes, entitats o empreses públiques.
  • Aquesta donació no es realitza des d’empreses privades que tenen contractes, presten serveis o realitzen obres per a les Administracions Públiques, organismes públics o empreses de capital majoritàriament públic.
  • Aquesta donació no es fa des de governs, organismes, entitats o empreses públiques extrangeres, o d’empreses relacionades directament o indirecta amb aquests.
  • El fons que estàs donant no t’han estat lliurats per part d’alguna persona o entitat amb l’objectiu que aquesta donació es pugui fer.
  • Mitjançant la introducció de les teves dades, estàs autoritzant expressament Iniciativa per Catalunya Verds per al tractament de les teves dades personals, que seran registrades en un fitxer titularitat d’Iniciativa per Catalunya Verds. La finalitat del fitxer és gestionar el cobrament de la donació i complir amb totes les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament de partits polítics.
  • Disposes dels drets d’accés, rectificació i cancelació respecte a aquestes dades; drets que podràs fer efectius adreçant-te a Iniciativa per Catalunya Verds, bé per correu postal a Passatge del Rellotge 3, 08002 Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a iniciativa@iniciativa.cat
  • Coneixes que el límit de les donacions procedents d’una mateixa persona, física o jurídica, és de 10.000€ per cada campanya electoral, segons la LGE.